Den nya generationens mikrovågslänk

Mikrovågslänk är perfekt som redundans till fiber.

Fördelar

Väderokänslig

Vi projekterar alltid så att den utlovade kapaciteten inte påverkas av regn, snö, is, dimma och vegetation.

Fördelar

Snabb etablering

Ett normalt projekt brukar vi klara av på ett kvartal. Då ingår allt från kontakt med Post- och telestyrelsen (PTS), projektering, produktleveranser, montering och driftsättning.

Fördelar

Kapacitet

Vi kan leverera upp till 12 Gbit/s i ett enskilt nät. Hög kapacitet är ett krav när användandet av datatrafik ökar konstant. Men självklart är mikrovågslänk lika bra för användare som klarar sig med en kapacitet på t ex 100 Mbit/s.

Fördelar

Långa avstånd på flera mil

Mikrovågslänk kan inte trotsa naturlagarna och det går givetvis inte att skjuta signaler genom berg. Men med lite uppfinningsrikedom löser vi problemet genom att gå runt eller över berget med hjälp av en extra antenn.

Fördelar

Inga avbrott

Mikrovågslänk har maximal driftsäkerhet. Till skillnad mot markfiber är tekniken immun mot både grävmaskiner, gnagande råttor, tjälskador och översvämningar.

Specialister på trådlös teknik

Vixor är branschledande när det gäller trådlös teknik. I över tjugo års tid har vi tagit fram kundspecifika kommunikations- och infrastrukturlösningar.