Medarbetare

Lär känna oss på Vixor.

Ulf Petersson

 • VD/säljchef
 • 0705 21 47 85

Tony Petersson

 • Säljchef mikrovågslänk
 • 0705 21 47 67

Tomas Mårtensson

 • Säljare
 • 0706 12 85 04

Olle Viking

 • Teknikchef
 • 0735 15 41 20

Tobias Lindberg

 • Tekniker, Projektledare
 • 0705 09 78 77

Peter Roane

 • Marknad / kommunikation
 • 0703 03 54 10