Support och service
från start till mål

Inget projekt är det andra likt och olika kunder har varierande behov och önskemål. Ett samarbete med oss innebär enkel och rak kommunikation samt fasta och inarbetade rutiner. Allt för att minimera risken för onödiga missförstånd.

Kontakt / support

Trådlös teknik är mycket driftsäker. Detta i kombination med vår väl beprövade arbetsmetod innebär att vi har total kontroll under hela projektet. Från planering, projektering, val av utrustning, monteringsarbete, driftsättning och uppstart med tillhörande efterkontroll och dokumentation. Genom att ta ansvar för helheten minimerar vi risken för eventuella störningar.

Tryggt med serviceavtal

Med ett serviceavtal i bagaget kan du alltid räkna med snabb service och support. Samtidigt är vi väl medvetna om att behoven varierar och därför sätter vi en ära i att alltid hitta rätt nivå på service och support.
Ärende: