Våra tjänster bygger på en strukturerad arbetsprocess.

Partnerskap är ett nyckelbegrepp när vi inleder ett samarbete. Vi genomför projektet tillsammans med kunden där var och en har olika uppgifter och ansvarsområden. Vid det första projektmötet ser vi helst att representanter från IT- avdelning och Scada-leverantör deltar.

Långsiktigt partnerskap är grunden i ett lyckat projekt

Vi strävar alltid efter att genomföra en förstudie i syfte att samla in så mycket information som möjligt. I detta arbete följer vi en behovsprocess med ett antal frågor, desto fler som kan besvaras, ju mindre risk för tidsödande merarbete. Viktigast att komma fram till här är kontaktansvarig för projektet, positioner samt översiktsbilder på tänkta siter. Väl så långt gör vi teoretiska beräkningar, stråkberäkningar, täckningskontroll, dvs grundarbetet för att se vilken teknisk lösning som är bästa lösningen för kundens behov.

Vi följer en beprövad och strukturerad arbetsprocess som består av sex olika faser när vi etablerar ny infrastruktur för våra kunder:

Tjänster

Förstudie

Insamling av kunddata, kravställning, funktion, förutsättningar, höjder, koordinater, tillgängliga byggnader, planering, etapper etc.

Tjänster

Systemdesign

Med komplett information görs en systemdesign med val av utrustning, projektering, tekniska beräkningar, IP-dokumentation, tillstånd etc.

Tjänster

Produktion

Mark- och grundberedelser, montage, antennbärare, kommunikationsutrustning, kablage, teknikutrymme, förberedande el- och fiberarbeten, batteriback-up, projektledning etc.

Tjänster

Driftsättning

Slutkonfigurering av utrustning, kontrollmätning av kablage, intrimning av signalnivåer, mätning av signalkvalitet, kontroll av nätverksportar etc.

Tjänster

Nät- och OT-integrering

Nätverksanpassning mellan kommunikationsnät och kundens Scada-nät med tillhörande säkerhetslösningar och rutiner, redundans, uppsättning av godkänd fjärruppkoppling, avskild lagring för informationsutbyte etc.

Tjänster

Partnerskapserbjudande

Kundanpassat erbjudande gällande service, support och utbildning under systemets hela livslängd.

Stort nätverk

Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av olika samarbetspartners som var och en tillhör eliten inom sitt verksamhetsområde. Vid behov kan vi sätta ihop ett handplockat lag som kan ta sig an stora och komplexa uppdrag. Exempel på företag vi samarbetar med är 4RF, NEC, Advenica, Scanmast, Sweco, Rejlers, Cactus mfl.

Advenica är specialister på att säkra verksamhetskritisk data
Säker digitalisering är en stor utmaning för de flesta organisationer. Med allt mer frekventa och aggressiva cyberattacker måste informationssäkerhetsfrågan hanteras snabbt och effektivt för att värna kritisk data. Advenica hjälper länder, myndigheter och företag att få effektiva cybersäkerhetslösningar på plats som ökar informationssäkerheten, samtidigt som kunderna lär sig att ta eget digitalt ansvar. Mer om Advenica

Scanmast – ledande på master & torn
Scanmast erbjuder helhetslösningar inom master och torn – från förprojektering till byggnation, driftsättning och underhåll. Kunderna finns inom sektorer som telekom, säkerhet, belysning och industri. Mer om Scanmast

Robusta lösningar för samhällskritiska verksamheter.

Våra kommunikationslösningar innehåller olika tekniker för olika behov.