Referenser

Vi jobbar med kunder inom en rad olika branscher. Vi har tagit fram finurliga och effektiva lösningar för kommunala bolag och förvaltningar, statliga verk, industriella bolag inom olja och raffinaderi, fastighetsbolag, företag inom bevakning och säkerhet, automation och facility management. Som ansvariga för viktiga samhällsfunktioner ställer kommunerna stora krav på sina verksamheter. Vi har levererat lösningar för IT-, VA- och elnäts-kommunikation till ett stort antal kommuner.

Vi levererar kommunikationslösningar inom

 • IT/OT-interaktion
 • Scada-applikationer
 • Fibernät
 • Redundans
 • Vindkraftsparker
 • Tunnelsystem
 • Sjöar/dammar
 • Ställverk
 • Övervakning
 • Mätvärdesinsamling
 • Belysningsstyrning
 • Kamera- och passérsystem
 • Säkerhetslösningar

Kunder

 • Ett 90-tal kommuner
  inom VA, El och IT
 • Vabon
 • Stat Kraft
 • SkiStar
 • Fortum
 • Vattenfall
 • Volvo
 • Swedavia
 • Försvarsmakten
 • Preemraff i Lysekil
 • SBS Radio
 • Göteborg Energi
 • Göteborgs Hamn
 • Copenhagen-Malmö Port (CMP)
 • AstraZeneca
 • COOR