RF-serien - radioenheter för dubbelriktad överföring av I/O-signaler

Det spelar ingen roll om det gäller korta eller långa avstånd i tuffa miljöer. Vår RF-serie erbjuder stabil överföring i alla lägen.

RF-serien är våra radioutrustningar för dubbelriktad trådlös överföring av mätvärden, larm- och styrsignaler över långa avstånd och i tuffa miljöer. Dessa I/O-signaler kan komma från olika typer av externa givare och instrument, PLC- eller RTU-enheter eller andra typer av aktiva utrustningar och system. Utrustningarna arbetar händelsestyrt i realtid, punkt till punkt eller punkt till multipunkt. Den automatiska kontrollfunktionen mellan systemets enheter ger en övervakad systemfunktion och aktuell driftstatus.

En mycket kompetent radiokonstruktion ger överlägsen prestanda inom räckvidd, funktion och störokänslighet. Medveten satsning på högkvalitativ smalbandig radio, tillsammans med motsvarande antenner och tillbehör, ger räckvidder från kilometernivå upp till mil. En radiolösning för långa och korta avstånd, stora nät eller områdeslösningar i tuffa radiomiljöer.

RF-900 – Det finns olika varianter av denna utrustning för anslutning av externa I/O-signaler in och ut på plint, analoga såväl som digitala. Klara gränssnitt mellan utrustningar ger en enkel och effektiv hantering och all kommunikation mellan systemets enheter är övervakad och kontrollerad. Enheten kan agera Master eller Slav i sin systemfunktion.

RF-100 – Utrustningen ansluts mot PLC- eller RTU-enhet, alternativt till Scada-servern direkt, för distribuerad I/O-kommunikation. Denna centrala enhet arbetar händelsestyrt i realtid och kan kommunicera med flera olika RF-900 enheter i ett nät. Den agerar då kommunikationsrouter som sorterar alla inkommande och utgående signaler i rätt ordning och prioritet. Den inbyggda och automatiska kontrollfunktionen ut till systemets enheter ger en övervakad systemfunktion och larmar om aktuell funktionsstatus förändras i nätet.