Den nya generationens mikrovågslänk

Flera fördelar med mikrovågslänk som redundans eller komplement till befintligt fibernät.

Fördelar

Väderokänslig

Vi projekterar alltid så att den utlovade kapaciteten inte påverkas av regn, snö, is, dimma och vegetation.

Fördelar

Komplett etablering

Vi ombesörjer allt från kontakt med Post- och telestyrelsen (PTS), projektering, planering, produktleveranser, montering, driftsättning och anslutning mot lokalt nät.

Fördelar

Kapacitet

Vi kan leverera den kapacitet som behövs. Hög kapacitet är ett krav när dataöverföringen ökar konstant. Men självklart är mikrovågslänk lika bra för användare som klarar sig med en kapacitet från t ex 100 Mbit/s.

Fördelar

Långa avstånd på flera mil

Mikrovågslänk kan inte trotsa naturlagarna och det går givetvis inte att skjuta signaler genom berg. Men med lite uppfinningsrikedom löser vi problemet genom att gå runt eller över berget med hjälp av en extra antenn.

Fördelar

Inga avbrott

Mikrovågslänk har maximal driftsäkerhet. Till skillnad mot markfiber är tekniken immun mot både grävmaskiner, gnagande råttor, tjälskador och översvämningar. Oftast används också batteri-back-up för att upprätthålla funktionen vid eventuella elavbrott.