Hur funkar det?

Den nya generationens mikrovågslänkar är en beprövad teknik som är perfekt både som redundans och förlängning av den fasta nätstrukturen.

För att kunna förlänga befintligt fibernät med mikrovågslänkar behöver vi koppla upp oss till befintliga noder i kundens fibernät. Vi erbjuder licensierade frekvenser som inte nås från det allmänna mobilnätet eller WiFi-utrustningar. Det ger robusta nät och säkra lösningar för redundans.

Våra länkar, d v s licensierad mikrovågsteknik, ska inte förväxlas med äldre eller enklare teknik som WiFi-system, WiMax eller satellitlösningar. Oftast gäller då ”best effort” avseende delad kapacitet, fria frekvensband och reglerad låg uteffekt som påverkar pålitlighet, räckvidd och säkerhet. Vi projekterar, levererar och installerar utrustningen som kunden köper. Självklart kan vi ansvara för driftsäkerhet, felsökning, kontroll och service på vår del av nätet. Alternativt kan extern driftcentral sköta övervakningen.

Samverkan i en gemensam nätstruktur

Principskiss över hur flera olika produktplattformar samarbetar i en gemensam nätstruktur, både över långa avstånd och i urban miljö.

Förhållandet mellan avstånd och överföringskapacitet

Bilden visar olika produktplattformar från NEC och förhållandet mellan avstånd och överföringskapacitet. Observera att det är ett flertal olika parametrar och krav som påverkar den tekniska lösningens utformning.