Uppgradering av befintligt radionät

1 – Så enkelt förnyar du ditt radionät

Ett radionät har en livslängd på cirka 10 – 15 år. När ett äldre modem går sönder kan det inte bytas ut eller lagas eftersom tekniken är föråldrad. Därför är det klokt att redan nu påbörja arbetet med att bygga ett nytt nät. Av ekonomiska skäl finns det dock ingen anledning att byta ut allt på en gång. Det smartaste är att förnya nätet successivt – modem för modem, område för område, ända tills hela radionätet är utbytt.

Du som har ett radionät som börjar bli till åren – se till att påbörja planeringen av uppgraderingen med hjälp av en förstudie.

2 – Bygg ett parallellt nät vid sidan av det befintliga

Ansök om nya frekvenser till det nya parallella nätet. Installera en ny basstation som kommunicerar både med befintligt Scada-system och de nya modemen. Efter hand som fler ursprungliga modem fungerar allt sämre och slutligen går sönder, ersätts dessa med nya enheter. På så vis undviker du okontrollerade avbrott och kan planera för uppgraderingen i lugn och ro.

3 – Med tiden har du byggt ett helt nytt radionät, bit för bit

Mycket att vinna på att göra en planerad uppgradering av ditt ålderstigna nät.

Inget skäl att gräva hål i ekonomin.

Inget skäl att hålla fast vid ett ålderstiget och ineffektivt system med otillräcklig säkerhet.

Kolla in filmen här.