2017/03/08

Bredbandsstöd för mikrovågslänk

Vi är glada över att Jordbruksverket har godkänt mikrovågslänk som en av de tekniker som kan få bredbandsstöd. Det innebär att våra länkar uppfyller kraven som ställs på den nya generationens accessnät. Lär gärna mer på

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/villkorforbredbandsstodet.4.44141f7315158c431c5b9202.html