2019/11/13

Missvisande rapport om trådlösa kommunikationslösningar från Stadsnätsföreningen

Nyligen publicerade Stadsnätsföreningen en rapport framtagen av RISE om behovet av att inte ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med enklare trådlösa alternativ. Vi på FTBI anser att rapporten är missvisande då det kan tolkas som att trådlösa alternativ överlag bör undvikas. Rapporten fokuserar framför allt på att det finns både ekonomiska och kapacitetsmässiga problem med att använda FWA (Fixed Wireless Access) via mobilnät på landsbygden.

Däremot slår rapporten fast att det även i fortsättningen kommer att behövas trådlösa alternativ som lever upp till kraven som ställs i ”Robusta radionät”. Direktiv som Stadnätsföreningen har tagit fram tillsammans med bl a FTBI.

Efter påstötningar från FTBI gick Stadsnätsföreningen ut med ett förtydligande på sin hemsida https://www.ssnf.org/sveriges-stadsnat/nytt-om-stadsnaten/kommentar-om-tradlosa-radiolankar/

Läs hela rapporten här https://www.ssnf.org/sveriges-stadsnat/nytt-om-stadsnaten/ny-rapport-om-riskerna-med-att-ersatta-fast-bredbandsinfrastruktur-pa-landsbygden-med-enklare-alternativ/

Vi på FTBi ser fram mot ett fortsatt samarbete med Stadsnätsföreningen för att nå bredbandsmålet.