2020/10/29

Nästa år blir VA-avdelningen en säkerhetsrisk

Livsmedelverkets nya konsekvensutredning gällande föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom leverans och distribution av dricksvatten träder i kraft nästa år. Dessvärre lever många kommuner inte upp till de krav på informationssäkerhet som kommer att ställas i framtiden. Det beror bland annat på att kommunerna ofta använder 4G-uppkoppling gällande VA-verkens kommunikationslösningar. De nya föreskrifterna slår fast att både kommunerna och deras tjänsteoperatörer ska kunna följa och dokumentera all kommunikation i nätet.  Det kan t ex gälla kommunikationen mellan pumpstationer och det övergripande Scada-systemet. En omöjlig uppgift då 4G-uppkopplingar innebär att kommunikationen kan styras via flera servrar i olika länder.

Vi menar att säkra nät är avskilda nät och därför måste kommunerna äga sin egen infrastruktur för att kunna leva upp till de nya lagkraven. Som marknadsledande inom kommunikationslösningar har vi lång erfarenhet av att bygga säkra nät med egen infrastruktur för samhällsviktiga tjänster. Vi bygger nät som lever upp till myndighetskrav från Livsmedelverket, MSB, FRA och FOI. Eller annorlunda uttryckt – vi bygger nät så att kommunens VA-verk inte blir en säkerhetsrisk i framtiden.