2021/06/18

Vi är glada och stolta över att ha tecknat samarbetsavtal med Swemet AB. Kolla gärna in deras pressmeddelande.

Nytt samarbetsavtal mellan Swemet AB och Vixor & Co AB gällande ny marknad som beräknas ge 5-10 MSEK.
Den nya marknaden avser radiobaserad infrastruktur främst riktad mot kommunala bolag. Nya regelverk och myndighetsrekommendationer gällande informationssäkerhet för samhällskritisk verksamhet styr marknaden mot egen infrastruktur. Kommunikationslösningarna skall därför ske i egna och avskilda nät som inte är uppkopplade mot internet.

Egen radiobaserad infrastruktur är lätt att installera och ger en tillförlitlig och snabb kommunikation till bolagens samtliga El- och VA-stationer. Ett fullgott alternativ till fiberförläggning.

Swemet har etablerade kanaler till målgruppen kommunala teknikbolag, tillsammans med Vixor blir vi en slagkraftig kombination som kan erbjuda nyckelfärdiga anläggningar till kunderna.

För Swemets del förväntas det ge en omsättnings­ökning på 5-10 MSEK årligen.