2024/03/13

Vi är med på mötesplats samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet, 19-20 mars i Kista, är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Vixor är med och pratar om nyttan med säkra nät och redundans för samhällskritiska verksamheter.