2022/05/10

Vi är med på Vattenstämman

Vi finns på Vattenstämman i Stockholm 10-11/5. Tag chansen att prata säkra nät, nya myndighetskrav och hur man uppdaterar sitt befintliga nät. Plus mycket annat som ökar säkerheten i ditt VA-nät. Väl mött.