2018/09/06

Viktigare än någonsin att träffa oss på VA-mässan

VA- mässan, som fyller 20 år, är den viktigaste mötesplatsen för VA-branschens olika aktörer. I år är det extra angeläget att att besöka vår monter där vi bl a berättar om hur vi kan hjälpa till att förbättra SCADA-säkerheten. Lever du upp till myndigheternas (MSB, FOI och FRA:s) rekommendationer? Hur skyddar du dig mot hackerattack mot VA-nätet? Varför är avskilda nät säkra nät? Detta och mycket annat ser vi fram mot att få diskutera på Elmia i Jönköping 25-27 september. Du hittar oss i monter B03 10. Väl mött.