2020/02/04

Viktigt att söka radiotillstånd i god tid – nya ansökningstider

Vi lever i en orolig tid och för att stärka Sveriges säkerhet kommer PTS att bereda tillståndsärenden tillsammans med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det innebär att ansökningar om radiotillstånd kommer att ta minst 2 – 3 veckor längre än tidigare. Vi på Vixor hjälper gärna till med radioansökningar och för att vi inte ska tappa i tempo uppmanar vi alla våra kunder att ha god framförhållning.

Läs mer här https://www.pts.se/sv/nyheter/radio/2020/nya-regler-kring-ansokningar-om-radiotillstand/