VA-branschen – exempel på Säkra nät

Exempel på mikrovågslänk i kombination med eget fibernät

Detta kommunikationsnät är uppbyggt med licensierad mikrovågslänk med Fiber – alternativt Ethernetgränssnitt. En professionell utrustning med hög kapacitet för drift av mobil- och datanät, redundans eller andra verksamheter med mycket höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.

Denna teknik kan användas som primär dataförbindelse mellan två platser eller som redundant förbindelse för att säkerställa kommunikationen mellan systemets servrar vid driftstörningar på fibernätet.

Exempel på egen infrastruktur för IP-kommunikation med PLC:er

Vid uppbyggnad av nytt kommunikationsnät eller modernisering av befintligt radionät för VA-avdelningen rekommenderas ett IP-baserat radionät för egen säker infrastruktur.

Aprisa är ett komplett IP-modem för både TCP/IP- och seriell kommunikation. Den kraftfulla enheten har en rad smarta funktioner som ger en säker, flexibel och framtidssäker plattform. Aprisa blir snabbt en integrerad och långsiktig del av ditt SCADA-nätverk och IT-plattform.

Exempel Säkert Nät – eget, avskilt och övervakat

Koppla upp era olika system på en egen infrastruktur. Säkra kommunikationen om fibern inte fungerar genom en redundant lösning i ett annat media, koppla upp platser och stationer med en kraftfull förbindelse när det är för dyrt med fiber. Koppla sedan upp dina VA-stationer på ett säkert sätt. Lägg till ert befintliga eller nya insamlingssystem för vattenmätning. Komplettera gärna stationerna med larmsystem i ditt eget nät. Allt med hög kommunikationssäkerhet.