Mikrovågslänkar - perfekt som komplement till markfiber

Vi har lång erfarenhet av att bygga kombinationsnät med smalbandsradio i kombination med mikrovågslänkar. Allt fler kompletterar kommunens fiberanslutningar med mikrovågslänkar som redundans eller som alternativ där det saknas fiberuppkoppling.

Den nya generationens mikrovågslänk

Det är dyrt och tidskrävande att gräva markfiber till glesbefolkade områden, vilket kan leda till att hushåll och företag får vänta onödigt länge eller helt blir utan bredbandsuppkoppling. Då uppstår ett digitalt utanförskap i form av sämre samhällsservice och tillväxtmöjligheter. Det är en oacceptabel utveckling eftersom det finns ett effektivt komplement till markfiber – bredband via den nya generationens mikrovågslänk.

De nya generationens mikrovågslänk har hög kapacitet, en mycket attraktiv kostnadsbild och kort etableringstid. Dessutom fungerar den perfekt som redundans/back-up till det ordinarie fibernätet.

Detta är den nya generationens mikrovågslänk

Den nya generationens mikrovågslänk är en beprövad teknik som har utvecklats kraftig avseende kapacitet de senaste åren. Signaler skjuts trådlöst från punkt till punkt mellan riktade antenner på långt avstånd. Signalerna går i ljusets hastighet och är stabil oavsett omständigheter. På så vis får kommuner, företag och hushåll tillgång till ett snabbt och driftsäkert bredband.

För säker redundans och robusta nät

Verksamheter förlitar sig vanligen enbart på en anslutning då det oftast inte finns några alternativ. Är kraven extra höga investerar man i mer fiber, vilket är både dyrt och krävande. Mikrovågslänk är perfekt som redundans eftersom det är en oberoende anslutning som inte kan grävas av. När den konventionella fibern går ner tar den trådlösa fibern vid.

Vi bygger trådlöst accessnät

Länkhopp från punkt till punkt är bra. Länkhopp från punkt till multipunkt är ännu mer ekonomiskt fördelaktigt. Mikrovågslänk är en trådlös del av den fasta nätstrukturen och kan användas för att skapa accessnät, d v s den yttersta delen av ett kommunikationsnät som når in i användarens fastighet och möjliggör anslutning till huvudnätet. Våra spridningsnät använder enbart licensierade frekvenser, vilket innebär att de anslutna klienterna får en egen motorväg i luften. Privat luftrum i etern garanterar hög tillgänglighet och extremt korta svarstider, <1ms, klarar IPTV. Vårt accessnät består av en basstation som matas med fiber. Anslutning sker till klientstationer som installeras på respektive fastighet. Anslutningen av enskilda klienter är snabb och kommunikationsavstånden så långa som upp till 20 km.

Bygg ditt eget nät i stan

Mikrovågslänk är perfekt för fastighetsägare som vill koppla ihop olika fastigheter. Viktig fastighetsdata kan skickas mellan husen och hyresgästerna kan även få tillgång till kraftfull bredbandsuppkoppling.

Hela landet ska leva

Glesbygden är Sveriges ryggrad och representerar mycket av det som är fint med vårt land både visuellt, kulturellt och historiskt. I dagens läge är den glesbygd, som bara ligger någon kilometer utanför tätorten, helt beroende av mobiloperatörer. Brist på bra anslutning är en orsak till att många människor väljer att lämna glesbygden och små samhällen dör ut. Att gräva fiber från en tätort till glesbygden är tidskrävande och kostsamt. Det går betydligt snabbare och blir avsevärt billigare att använda mikrovågslänk på glesbygden. Vi skjuter signaler till husområdena, för att sedan gräva fiber från vår antenn till fastigheterna.

Robusta lösningar för samhällskritiska verksamheter.

Våra kommunikationslösningar innehåller olika tekniker för olika behov.