Mikrovågslänkar - perfekt som komplement till markfiber

Vi har lång erfarenhet av att bygga nät med smalbandsradio i kombination med mikrovågslänkar. Allt fler kompletterar kommunens fiberanslutningar med mikrovågslänkar som redundans.

Den nya generationens mikrovågslänk

De nya generationens mikrovågslänk har hög kapacitet, en mycket attraktiv kostnadsbild och kort etableringstid. Dessutom fungerar den perfekt som redundans/back-up till det ordinarie fibernätet. Det handlar om en beprövad teknik som har utvecklats kraftigt avseende kapacitet de senaste åren. Signaler skjuts från punkt till punkt mellan riktade antenner på långt avstånd. Signalerna går i ljusets hastighet och är stabila oavsett omständigheter. På så vis får våra kunder tillgång till ett snabbt och driftsäkert nät.

För säker redundans och robusta nät

Verksamheter förlitar sig vanligen enbart på en anslutning då det oftast inte finns några alternativ. Är kraven extra höga investerar man i mer fiber, vilket är både dyrt och krävande. Mikrovågslänk är perfekt som redundans eftersom det är en oberoende anslutning som inte kan grävas av. När den konventionella fibern går ner tar mikrovågslänken vid.

Bygg ditt eget nät i stan

Mikrovågslänk är perfekt för fastighetsägare som vill koppla ihop olika fastigheter. Viktig fastighetsdata kan skickas mellan husen.

Specialister på trådlös teknik

Vixor är branschledande när det gäller trådlös teknik. I över tjugo års tid har vi tagit fram kundspecifika kommunikations- och infrastrukturlösningar.