Två Skyttlar

Två Skyttlar satsar på trådlös bredbandsuppkoppling

I dag räcker det inte med att ha en förstklassig kärnverksamhet. När internetuppkopplingen svajar uppstår missnöje och klagomål som spiller över på verksamheten i stort. En modern konferensanläggning har gäster med höga krav på snabb och stabil uppkoppling för fjärrsamtal och videokonferenser. Det här vet Claes Västerteg som äger och driver Två Skyttlar av egen erfarenhet.

– Vår internetuppkoppling gick via en adsl-lina som inte var tillräckligt stabil. När våra gäster klagade var vi tvungna att agera. Jag kontaktade några fiberföreningar och bredbandsleverantörer men blev avskräckt av den höga prisnivån och den långa produktionstiden.

Mikrovågslänk blev räddningen

När det var för dyrt och tidsödande att gräva började Claes titta på alternativa metoder.

– Jag hade lite koll på radiolösningar och kontaktade Vixor för att höra om de kunde hjälpa till. När de presenterade sin radiolösning föll alla bitar på plats. Deras upplägg var betydligt mer kostnadseffektiv än att gräva fiber, samtidigt som det gick avsevärt mycket snabbare. Tidsaspekten var viktigast för min del. Från start till mål skulle det ta tre till fyra månader. Nu tog det lite längre tid än så eftersom vi var tvungna att ta ned ett antal träd för att få till den fria sikt som krävs för att länkhoppet ska fungera perfekt.

Hög tillgänglighet

Mikrovågslänk är en trådlös del av det fasta fibernätet då uppkoppling sker till en nod i befintligt stadsnät. Det krävs endast fri sikt för att kunna förlänga befintligt fibernät med mikrovågslänkar som har samma kvalitet som svartfiber. Vixor skiljer sig på en avgörande punkt från andra aktörer genom att erbjuda licensierade frekvenser. På så vis får kunderna ett alldeles eget utrymme i etern, en egen motorväg fri från störningar från det allmänna mobilnätet eller WiFi-utrustningar. Det ger robusta nät med hög tillgänglighet, något som Claes gärna skriver under på.

– Jag är mycket nöjd med att ha bredbandsuppkoppling via mikrovågslänk, allt har fungerat perfekt från start till mål. Vi har bara haft två kortare avbrott. Det ena var under en storm då ett träd tillfälligt skymde den fria sikten och det andra orsakades av ett strömavbrott. Förutom detta har tillgängligheten varit hundraprocentig. Att ha en pålitlig uppkoppling är en stor trygghetsfaktor. Dels för att vi undviker störningar i den egna verksamheten, dels för att vi får nöjdare kunder, säger Claes.

Tekniska fakta

Kapacitet 100/100 Mbps uppgraderingsbart till 1000/1000 Mbps

Latency: 368 µs

Avstånd 10 km

All outdoor -48V system

Kul att veta om Två Skyttlar

Två Skyttlar har en brokig historia. Från1800-talets fattig- och bondgård till 1900-talets kaffestuga och festlokal, har det i dag blivit en modern konferensanläggning. Namnet Två Skyttlar härrör från 1950-talet då några väverskor drev anläggningen som kaffestuga och festlokal. Skyttel är ett redskap som för tyget fram och tillbaka i en vävstol. Även kallat skottspole. Därav uttrycket fara fram som en skottspole – alltså fram och tillbaka. Ett uttryck med liknande betydelse är skytteltrafik. Läs gärna mer på tvaskyttlar.com

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.