Alfhild Johanson Fastighetsförvaltning

Alfhild Johanson skjuter mikrovågslänkar från tak till tak

Alfhild Johanson är ett litet och personligt fastighetsbolag med säte i Göteborg. Fastighetsbeståndet finns i sex olika stadsdelar – Björkekärr, Kallebäck, Kortedala, Krokslätt, Torp samt Wieselgrensplatsen på Hisingen. Trots att fastigheterna har anslutning till kabel-TV var det en utmaning att samordna och effektivisera olika system för kommunikation och fastighetsdrift. Olika internetleverantörer och abonnemangslösningar gjorde det svårt att leva upp till både kundbehov och uppdatering av nya tjänster. Fastighetsbolagets IT-avdelning insåg att det behövdes en helhetslösning i form av ett övergripande kommunikationssystem för att samtliga fastigheter skulle leva upp till framtida krav. Till sist ställde man en rak fråga till oss på Vixor – har ni möjligtvis en lösning på problemet?

Hög driftsäkerhet, snabb etablering

Vi konstaterade snart att takhöjden på fastigheterna var nyckeln till framgång. Genom att installera antenner på taken och ”skjuta” mikrovågslänkar mellan fastigheterna lyckades vi skapa en gemensam kommunikationskanal för hela beståndet. På så vis kan all kommunikation samordnas och skickas mellan husen. Driftsäkerheten är optimal, trots att det handlar om långa avstånd på upp till 22 km. Etableringstiden var kort, från projektering till driftsättning tog det endast åtta veckor.

Bredband till hyresgästerna

Med mikrovågslänkar mellan fastigheterna kan nu Alfhild Johanson även erbjuda sina hyresgäster kraftfull bredbandsuppkoppling. Genom att satsa på våra länkar får man ytterligare en inkomstkälla och möjlighet att förbättra sin kundservice genom att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Robusta lösningar för samhällskritiska verksamheter.

Våra kommunikationslösningar innehåller olika tekniker för olika behov.