Alingsås Energi

Vi är rejält malliga över att Alingsås Energi valde en länk på hela 10 Gbps när de satsade på trådlös bredbandsuppkoppling till det nybyggda området Mossberg. Läs mer om hur de resonerade här.

Alingsås Energi först i Sverige med trådlöst bredband på 10 Gbps

Alingsås Energi äger, förvaltar och utvecklar kommunens stadsnät. När det var dags att leverera internetuppkoppling till det nybyggda bostadsområdet Mossberg stötte man dock på problem. Det löste man genom att satsa på trådlös bredbandsuppkoppling via mikrovågslänk.

Nätchef Kristian Nilsson:

– För att nå fram till området var vi tvungna att gräva och förlägga fiberkabel under ett järnvägsspår. Men handläggningstiden tog lång tid samtidigt som inflytningsdatumet närmade sig med stormsteg. Jag hade lovat byggherren att internetuppkopplingen skulle fungera direkt vid inflyttning, så det var dags att hitta alternativa lösningar. Jag valde trådlös bredbandsuppkoppling via mikrovågslänk. En beprövad teknik som bl a används av försvaret, flygplatser och flera kommuner runt om i landet.

Målet var att alla hyresgäster i Mossberg skulle ha en fullgod bredbandsuppkoppling som lever upp till kraven som ställs på vårt digitala vardagsliv. Men Alingsås Energi ville även ta höjd för framtida behov och slog till på en länkkapacitet om 10 Gbps och blev därmed först i Sverige med en så kraftfull trådlös bredbandsuppkoppling. Dessutom var det ett snabbt projekt – Vixor & Co behövde bara sex veckor från start till mål. Då ingick allt från kontakt med Post- och telestyrelsen (PTS), projektering, produktleveranser, montering och driftsättning.

– Vår vision är att vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället. Därför känns det bra att ha investerat i en trådlös bredbandsuppkoppling som med god marginal kan serva massor av nya kunder i framtiden, flyttas till ställen där det är dyrt och krångligt att gräva fiber eller användas som redundans, säger Kristian Nilsson.

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.