Nybro kommun

Nybromodellen – gemensamt
driftnät med mikrovågslänkar

Nybro ligger mitt Glasriket. Det betyder att kreativitet och nytänkande är en självklar del av människors vardag, oavsett om det gäller privatpersoner, företag eller kommunal verksamhet. Satsningen på mikrovågslänkar är ett bra exempel på detta. Genom att våga testa något nytt har Nybroborna fått effektiv bredbandsutbyggnad till landsbygden samt ett integrerat nät för VA-, El och IT-system. Det innebär förbättrad samhällsservice och livskvalitet. Till en kostnad som är cirka 60 procent lägre än för nedgrävt fiber.

Nybro kommun har cirka 25 000 invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Nybro är indelat i nio distrikt som är utspridda på ett relativt stort område. Visionen handlar om hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. För att leva upp till detta gäller det att kommunen kan erbjuda snabbt bredband till alla invånare. Även de som bor på lands- och glesbygden dit det ofta är dyrt och krångligt att gräva ner fibern. I kommunen fanns fristående fiberslingor men dessa var inte anslutna till kommunens fibernät. Dessutom ville man äga sin infrastruktur och kommunikationsutrustning.

Gemensamt driftnät för kommunens avdelningar

Projektet började när Nybros VA-avdelning behövde förbättra mobiltäckningen för att kunna kommunicera med ensamarbetade ute på fältet. När detta föll väl ut och man fick större förståelse för vilka möjligheter mikrovågslänkar ger gick man vidare och bestämde sig för att länka samman dessa med kommunens fristående fiberslingor. En satsning som syftade till att framtidssäkra strukturen för kommunens olika avdelningar både gällande teknik och ekonomi. Detta resulterade i ett gemensamt driftnät för kommunens VA-, IT och fjärrvärmeavdelning. Varje avdelning har dock sitt egna nät i den gemensamma strukturen.

Snabbt bredband på landsbygden

Mikrovågslänkar innebär att alla som bor och verkar på landsbygden också får tillgång till lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis kan skolor och förskolor använda interaktivt utbildningsmaterial. Vårdcentraler kan erbjuda e-hälsa. Människor kan surfa och använda sociala medier. Kort sagt – tack vare mikrovågslänkarna kan alla i Nybro kommun leva ett fullvärdigt digitalt liv.

Snabbt och ekonomiskt projekt

Förutom konkreta användarfördelar finns det två stora fördelar med mikrovågslänkar. Dels är projekttiden kort och effektiv. I Nybro löpte projektet mellan april och augusti. Motsvarande tid för grävd fiber uppskattas till ett drygt år. Dels är länkarna ekonomiskt fördelaktigt, cirka 60 procent lägre kostnad jämfört med nedgrävd fiber.

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.