Hur funkar det?

Den nya generationens mikrovågslänkar är en beprövad teknik som är perfekt till platser dit det är dyrt, svårt och tar lång tid att gräva fiber.

Tekniskt behöver vi koppla upp oss till några befintliga fibernoder i kommunens fibernät. Därefter krävs det endast fri sikt för att vi ska kunna förlänga befintligt fibernät med mikrovågslänkar. Vi erbjuder licensierade frekvenser som inte nås från det allmänna mobilnätet eller WiFi-utrustningar. Det ger robusta nät och säkra lösningar för redundans. Våra länkar, d v s licensierad mikrovågsteknik, ska inte förväxlas med äldre eller enklare teknik som WiFi-system, WiMax eller satellitlösningar. Oftast gäller då ”best effort” avseende delad kapacitet, fria frekvensband och reglerad låg uteffekt som påverkar pålitlighet, räckvidd och säkerhet.

Administrativt är vi är varken nätägare, kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör. Vi projekterar, levererar och installerar utrustningen som kunden antingen kan köpa eller hyra. Självklart kan vi ansvara för driftsäkerhet, felsökning och service på vår del av nätet. Alternativt kan extern driftcentral sköta övervakningen.

Mikrovågslänkar är ett effektivt och prisvärt komplement till markfiber.