Hur funkar det?

Den nya generationens mikrovågslänkar är en beprövad teknik som är perfekt för att snabba på och effektivisera bredbandsutbyggnaden till platser där det är dyrt, svårt och tar lång tid att gräva fiber.

I sin bredbandsstrategi slår regeringen fast att målen uppnås snabbast och mest kostnadseffektivt om markfiber kompletteras med trådlös länkteknik. Därför ska också upphandlingar av bredbandstjänster vara teknikneutrala. Dessutom är trådlös länkteknik berättigad till bredbandsstöd, vilket innebär att våra länkar uppfyller de kapacitets- och säkerhetskrav som ställs i bredbandsstrategin. Trots detta råder det fortfarande vissa frågetecken kring länkteknik. Så hur funkar det egentligen?

Tekniskt behöver vi koppla upp oss till några befintliga fibernoder i kommunens fibernät. Därefter krävs det endast fri sikt för att vi ska kunna förlänga befintligt fibernät med mikrovågslänkar som har samma överföringskapacitet som svartfiber. Det sker antingen punkt till punkt eller punkt till multipunkt, sk spridningsnät. Vi erbjuder licensierade frekvenser som inte nås från det allmänna mobilnätet eller WiFi-utrustningar. Det ger robusta nät och säkra lösningar för redundans. Våra länkar, d v s licensierad mikrovågsteknik, ska inte förväxlas med äldre eller enklare teknik som WiFi-system, WiMax eller satellitlösningar. Oftast gäller då ”best effort” avseende delad kapacitet, fria frekvensband och reglerad låg uteffekt som påverkar pålitlighet, räckvidd och säkerhet.

Administrativt är vi är varken nätägare, kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör. Vi projekterar, levererar och installerar utrustningen som kunden antingen kan köpa eller hyra. Självklart kan vi ansvara för driftsäkerhet, felsökning och service på vår del av nätet. Alternativt kan extern driftcentral sköta övervakningen.

Mikrovågslänkar är ett effektivt och prisvärt komplement till grävd fiber som snabbar på bredbandsutbyggnaden till landsbygd och skärgård.

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.