Flygplatser

Mikrovågslänk på flygplats

När en av landets större flygplatser fick nya bestämmelser ställdes de inför ett besvärligt dilemma. Det krävdes en ny kraftfull kommunikationsväg till en station utan tidigare anslutning. Då kapacitetskravet var högt bestämde man sig för att satsa på en anslutning via markfiber. Men tiden var knapp och det var svårt att hitta en naturlig kanal för grävmaskinerna.

Vixor fick uppdraget att räkna på en kostnadseffektiv lösning som även var framtidssäker på alla punkter. Vårt förslag jämfördes med markfiber avseende kostnad, teknik och driftsäkerhet. Vidare beslutade man sig för att köra en testperiod för att kunna utvärdera prestanda och driftsäkerhet. Hur det gick? Inget avbrott, inga störningar och fullgod funktion i alla väder.

Stora kostnadsbesparingar

Siffrorna talar sitt tydliga språk – vår lösning blev cirka 80 procent lägre jämfört med kostnaden för markfiber.

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.