Säkerheten främst
i en otrygg värld

Vi lever i en hotfull värld där både människor, verksamheter och egendom kan fara illa. Därför är kraven på säkerhet större än någonsin. För företag med kritiska flöden av varor och tjänster handlar säkerhet om bevaka konkurrenskraft och marknadspositioner. För personalen handlar säkerhet om en trygg arbetsplats.

Kraven på säkerhet
är större än någonsin

Vi levererar kommunikationsstrukturen för tekniska säkerhetssystem. Bland annat för övervakning och intrångsskydd inom ISP-klassade objekt. Men även system för driftteknisk övervakning av anläggnings- och verksamhetsområden – ofta med ett flertal övriga aktörer verksamma på plats.

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.