Smart med trådlöst i hamnar

Hamnar är högeffektiva logistikområden med stora mängder gods och rörelser. Vi har levererat system inom IT, el-, säkerhets- och fastighetsapplikationer för hamnar.

Svårt att dra
kablage i hamnar

Effektiv sjöfart bygger på att fartygsstopp och omlastningar sker så snabbt som möjligt. Det innebär att kraven är höga på att de tekniska systemen fungerar perfekt. Vi har levererat system inom IT, el-, säkerhets- och fastighetsapplikationer.