Vi har landat flera
avancerade installationer

Flygplatser har många tekniska system för olika verksamheter. Vi har gjort ett flertal installationer för flygplatser med mycket goda resultat.

Extra höga krav
på installationerna

Flygplatser har en mycket komplex uppbyggnad där driftsäkerhet och funktion för de olika tekniska systemen bokstavligen kan handla om liv eller död. Dessutom ska de leva upp till globala, nationella och regionala krav och bestämmelser, vilket ställer extra höga krav på installationerna.