VA-branschen älskar också trådlös kommunikation

Som ansvariga för viktiga samhällsfunktioner ställer kommunerna stora krav på sina verksamheter. Vi har levererat lösningar för IT-, VA- och elnäts-kommunikation till ett stort antal kommuner.

Vatten är vårt
viktigaste livsmedel

Kommunernas VA-avdelningar är vana vid att använda radiokommunikation för att övervaka och styra stationer för vattendistribution och avloppsvatten. Ett eget radionät för att kommunicera med pumpstationerna är driftsäkert, kostnadseffektivt stabilt och enkelt. Dessutom är det enkelt att skala upp utrustningen om behoven förändras.

El, kraft, energi och belysning ska bara fungera

Det moderna samhället står och faller med elförsörjningen. Därför känns det bra att vi under lång tid har levererat säkra kommunikationssystem till branschens ledande aktörer runt om i landet. Våra lösningar styr, övervakar och driftoptimerar tekniska system dygnet runt, året om. Till nytta och nöje för alla som vill att vardagen ska flyta på med så få störningar som möjligt.

Även den digitala världen är trådlös

IT finns inom alla verksamheter och organisationer och är därför en grundförutsättning för kommunikation och informationsutbyte. Våra nätverk innehåller affärskritisk data som bearbetas, behandlas och lagras i server- och molntjänster. Det spelar ingen roll om verksamheten finns i närområdet eller på flera mils avstånd, vi bygger upp en nätinfrastruktur som kan skalas upp efter behov. Självklart ser vi till att IT-kommunikationssystemet fungerar bra tillsammans med övriga system. Våra trådlösa IT-system kännetecknas av redundans, hög tillgänglighet, mycket kapacitet, hög hastighet och flexibla system.

Läs mer här

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.