Lätt att trivas i sammankopplade fastigheter

Det spelar ingen roll om det handlar om kontor, kommersiella fastigheter eller bostadshus - effektiv fastighetsförvaltning handlar om att leva upp till höga krav på driftsäkerhet, prestanda och övervakning. Allt för att få ökat driftnetto och nöjda hyresgäster.

Mikrovågslänk från tak till tak

Med hjälp av mikrovågslänkar har vi kopplat samman åtta fastigheter runt om i Göteborg. Viktig data gällande fastighetsdriften, t ex lås- och bokningssystem, kan samordnas och skickas mellan husen. På sikt kan fastighetsägaren dessutom erbjuda kraftfullt bredband till hyresgästerna.