Lätt att trivas i sammankopplade fastigheter

Det spelar ingen roll om det handlar om kontor, kommersiella fastigheter eller bostadshus - effektiv fastighetsförvaltning handlar om att leva upp till höga krav på driftsäkerhet, prestanda och övervakning. Allt för att få ökat driftnetto och nöjda hyresgäster.

Mikrovågslänk från tak till tak

Med hjälp av mikrovågslänkar har vi kopplat samman åtta fastigheter runt om i Göteborg. Viktig data gällande fastighetsdriften, t ex lås- och bokningssystem, kan samordnas och skickas mellan husen. På sikt kan fastighetsägaren dessutom erbjuda kraftfullt bredband till hyresgästerna.

Läs mer här

Mikrovågslänk snabbar på bredbandsutbyggnaden

Via den nya generationen mikrovågslänk kan alla som bor och verkar på landsbygden få lika bra bredbandsuppkoppling som i storstäderna. På så vis minskar den digitala klyftan och gör det möjligt för alla i hela landet att ta del av den digitala välfärden.